Stable
StsbleVi bygger en till lösdrift, planeras vara helt färdigt till sommaren 2018.

divider


cleaning_pastures

Hårt jobb att mocka hagarna för att minska spridningen av parasiter, ett arbete som pågår hela sommaren.

divider