Zebrafakta och Zebrahanteringzebra-move


Något som kanske inte alla vet, är att slätt-zebran är det mest spridda och vanligaste hästdjuret på jorden. Även om den försvunnit på många platser i sitt hemland. Zebran och Przewalskis häst den Mongoliska Thakin är faktiskt de enda kvarvarande riktiga ej domesticerade vildhästarna. Andra "vildhästar" runt om i världen är domesticerade hästar som förvildats. Eller vilda raser som blandats med tamhästar som tex. Koniken, Gotlandsrusset mm.

Lite kort om stäpp zebran och dess naturliga liv i frihet. stäppzebran lever likt hästen i en haremsgrupp där hingsten är flockens beskyddare. Flocken leds likt hästens flock av ett äldre sto. Vanligtvis 3-6 ston och några ungzebror tillsammans med hingsten utgör en stäppzebra flock. Även zebran bildar unkarls grupper av uttstötta hingstar som inte bildat någon haremsgrupp. Alltså lika som hästen.

När man ser oerhört stora samlingar med zebror tillsammans, så är det ändå dessa etablerade haremsgrupper som utgör varje egen flock. Hingsten håller ordning på sin flock i dessa stora grupper och varje haremsgrupp känner igen varandra bland alla de andra grupperna. De samlas så när tillgången på vatten är begränsad och deras vandringar mellan vatten och bete kan uppgå till 65km per dygn.

zampanoMen zebran är ingen randig häst, den är ett vilt djur med ett vilt djurs egenskaper. Många säger att en zebra inte kan tämjas alls, det kan den. Men det går inte att använda de vedertagna metoder som används till hästar. Om man försöker att dominera zebran eller utsätter den för tryck, vilket är vanligt i traditionell Natural Horsmanship träning, så kommer svaret snabbt genom bett och sparkar. Om zebran ser dej som ett hot, då kommer den att försvara sej på allvar. Med dominans och tvång, kan du precis som med hästen få zebran att göra som du vill, till och med konster ! Men den kommer att vara mycket farlig i all hantering, eftersom den inte litar på dej som ledare och är rädd hela tiden. Det är anledningen till att många misslyckas, och ryktet finns att zebror inte kan tämjas, att de är farliga och våldsamma.

Lyckligtvis finns det andra sätt ...

Zebrans mentalitet liknar en hästs något, men med 10-gånger känsligare sinnen och flyktbeteende. Om man förstår det och tillämpar helt andra läror än de traditionella för hästar, då får du en trogen vän för livet. Först måste du lära känna zebran helt utan någon som helst beröring. Bara genom att vara i dess närhet kan du med rätt kommunikation få den att känna sig trygg med dej. Du måste lyssna och förstå allt den vill förmedla. När du fått det förtroendet och aldrig innan, kan du röra zebran utan fara. Allt handlar om exakt timing och känsla för vad zebran förmedlar för sinnesstämmning. Minsta lilla feltolkning eller felaktig signal från dej, så förlorar du i förtroende och anseende. Och kom ihåg att du aldrig kan ljuga för ett djur, dina innersta tankar och ditt uppsåt är helt genomskinligt och synligt för dem. Och det är än mer sant för vilda djur. De lyssnar noga på varje kanal i sina sinnen, och har en mycket högre tröskel till att ens vilja förstå dej.

Du måste vara den som lär sig språket först och tolkar den rätt, sen lär den sig vad du är för en och att du inte är ett hot utan en trygghet för den. Hur lång tid det tar beror på individen och dess tidigare erfarenheter. Du måste bli ledaren och den MÅSTE alltid se dej som en trygg ledare, utan någon tvekan. Om en zebra skulle försöka utmana dej som ledare, då får du problem.


zampano
zampano
zampanoAtt använda godis som muta är inte något jag rekommenderar, det kan fungera för att få uppmärksamheten riktad mot sig. Men som varaktig metod medför det bara problem. En häst (eller zebra) som leder en flock ger knappast sina ranglägre något att äta på det viset. Det förekommer inte bland herbivorer. Ledaren har mentala egenskaper som de ranglägre ser som en fördel och trygghet. Visst ska man ge sina djur godis, men i andra sammanhang än som muta.


zampanoEn zebra gnäggar inte som en häst, den har istället ett mycket högt "skällande" läte... Stäppzebran låter ungefär, kwa-ha kwa-ha kwa-ha-ha-ha. Det är ett ljud den använder för att sammankalla sin flock eller utrycka oro och fara.

Stäpp zebra läte :


När zebran är nöjd och tillfreds med läget så frustar den likt hästen. En annan intressant skillnad är hur en zebra hingst visar underlägsenhet eller passivitet gentemot en annan individ genom att dra bak mungiporna och visa tänderna. Det påminner om unghästens föltuggande och har samma betydelse; att visa undergivenhet. Det är inget en vuxen häst hingst gör. Och tvärt om, att visa överlägsenhet mot en annan hingst genom att snabbt kasta huvud och hals mot rivalens rygg. Zebra hingstar går ofta ned på knä när de kämpar med en rival, för att skydda sina ben. Med skadade ben springer man inte snabbt nog från rovdjur och då blir man inte gammal i det vilda. I övrigt är zebrans kroppspråk mycket lika hästens. Hästen och zebran lär sig snabbt att förstå varandra utan problem och ser varandra som flockmedlemmar.

Kan vem som helst ha en zebra ?

-Det skulle jag inte tro, en zebra är ett vilt djur och kräver stor förståelse i all hantering. Är du duktig på att läsa djur och har lätt med djur i allmänhet, varför inte en zebra ? Men har man bara det allra minsta problem med att förstå tamhästar på ett djupare plan, då är en zebra verkligen inget att rekommendera. Zebror kan vara mycket svåra att hantera om du beter dig "fel" ur zebrans synsätt.


Får man ha en zebra, behövs det tillstånd ?

-Man får ha zebror som privatperson i Sverige utan tillstånd om man inte bedriver någon verksamhet. Man måste följa samma regler som gäller för djurparker vad avser utrymmeskrav, både innomhus och utomhus. Men reglerna anger bara minimi mått, zebror både behöver och vill ha större utrymmen. Man får inte ha någon zebra art som är IUCN-rödlistad i kategorierna för hotade arter VU (Sårbar), EN (hotad), CR (kritiskt hotad). Vilket i praktiken betyder att det är stäppzebror man kan ha. Grants och Chapman är vanligast.

Zebran ska ha hästpass och vara märkt (chip). Detta gäller alla hästdjur oavsett ålder eller ras innom EU. Zebran har ett Equine Lifetime Number (UELN) som är dess identitet genom hela livet. För gränspassage inom EU krävs pass och hälsointyg, precis som för hästar.

IUCN har höjt nivån på stäppzebra 2016-06-20 från LC (Livskraftig) till NT (Nära hotad) på grund av 25% antagen minskning i antal sedan 1992.

ref : IUCN redlist equus quagga


Förutom bestämmelserna är omständigheterna i hur man håller zebrorna viktigt, små hägn med stressade otama djur är helt fel. Zebrorna behöver "integreras" och tycka om sin situation som tamdjur, om inte det är fallet så ska de inte hållas i fångenskap alls. Ofta hålls zebror i hägn med höga staket. Tama zebror behöver inte ens ett hägn, vanligt häststängsel räcker alldeles utmärkt.

Vad äter zebrorna på Ponyville ?

-Samma som våra hästar, bara naturbete, hö och halm under vintern, mineralsten, saltsten allt i fri tillgång. Zebror behöver även E-vitamin och selen som tillskott under vintermånaderna. Selen har vi dåligt med i våra marker i Sverige. I lagrat foder sjunker E-vitamin halten kraftigt. E-vitamin/selen brist anses kunna leda till WMD (White Muscle Disease) hos zebror.

zampano