Med ‘HorseCam’ kan du titta på hästarna här på Ponyville Sanctuary.

Bilden uppdateras var 60: e sekund dagtid 07:00-17:00

Om du inte kan se några hästar för tillfället är de ute på bete eller i skogen. De söker vanligtvis upp lösdriftshallen tidigt på dygnet för att dricka. Varma sommardagar gillar de att söka skugga och skydd för insekter här.

Del av lösdriftshallen